Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Roken is niet toegestaan in het gastenverblijf. Roken op de veranda biedt alternatief. Bij overtreding van het rookverbod hebben wij het recht kosten voor het eventueel wassen van textiel en dergelijke in rekening te brengen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Tussen 15.00 en 18.00 uur op de aankomstdag kunt u de sleutel voor het gastenverblijf afhalen. Indien u later dan 18.00 uur arriveert, dan dient u tijdig contact op te nemen met de verhuurder. Op de vertrekdag dient u het gastenverblijf uiterlijk 11.00 uur te verlaten, m.u.v. zondag. Wanneer u op zondag vertrekt, dan dient u het gastenverblijf uiterlijk 18.00 uur te verlaten.
 • U mag met ten hoogste 8 personen gebruik maken van het gastenverblijf. Het aantal personen mag echter niet groter zijn dan in de boekingsbevestiging is aangegeven.
 • Als verhuurder zorgen wij ervoor dat het gastenverblijf fris, schoon en met opgemaakte bedden wordt opgeleverd.
 • Bij vertrek zorgt u er voor dat de afwas is gedaan (of de vaatwasser is leeggeruimd), de koelkast leeggeruimd is, het vuilnis uit de emmer is gehaald en bij de achterdeur staat, de woning bezemschoon is en dat de bedden zijn afgehaald en de was verzameld is in de hal.
 • Defecten, storingen en klachten dient u zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken, zodat wij gelegenheid hebben deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan eigendommen van gasten ontstaan tijdens het verblijf op ons terrein of in het gastenverblijf.
 • De huurder en degene die hem / haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies of schade die aan het gastenverblijf of terrein ontstaat direct of indirect ten gevolgen van het verblijf.

Annuleringsvoorwaarden

 • Zowel wij als u zijn aan de boeking gebonden zodra de boeking door ons is bevestigd en de aanbetaling, of in een aantal situaties het gehele huurbedrag, is ontvangen.
 • Als de aanbetaling niet op tijd wordt ontvangen, hebben wij het recht de boeking te ontbinden. Als de eindafrekening niet tijdig voldaan wordt, zien we dit als een annulering van uw zijde en gelden de regels ten aanzien van annulering. De betaling wordt gedefinieerd als het moment waarop wij het volledige bedrag op onze rekening hebben ontvangen.
 • U kunt een boeking schriftelijk, via post of e-mail, annuleren. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de annulering.
 • Bij annulering tot 3 weken voor de gereserveerde datum zijn geen kosten verschuldigd en ontvangt u het betaalde bedrag terug. Bij annulering tussen 3 en 2 weken voor de gereserveerde datum zijn 50% van de kosten van het geboekte verblijf verschuldigd, bij annulering tussen 1 en 2 weken voor de gereserveerde datum zijn 75% van de kosten verschuldigd en bij annulering vanaf 1 week voor de gereserveerde datum 100% van de kosten.

Boekingsprocedure

 • U kunt een boekingsaanvraag doen via zowel de reserveringsaanvraag op de website, e-mail als telefonisch. U ontvangt van ons een reserveringsbevestiging.
 • We zullen u via de email nog om aanvullende informatie vragen.
 • Vervolgens streven wij ernaar u binnen 5 werkdagen de boekingsbevestiging incl. factuur via de email toe te sturen. In deze schriftelijke boekingsbevestiging staan alle gegevens over de boeking, de aanbetaling en de eindafrekening. U dient de boekingsbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien hier onjuistheden in staan, deze graag melden, zodat we een bijgewerkte boekingsbevestiging kunnen sturen.
  • Aanbetaling
   Bij boekingen die meer dan zes weken van tevoren worden gemaakt betaalt u de helft van de huursom ter bevestiging van de reservering. De helft van het totaalbedrag dient binnen tien werkdagen na factuurdatum op onze rekening ontvangen te zijn. Het aanbetaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de eindafrekening. Facturering voor gasten buiten Nederland vindt plaats in euro’s tegen de dan geldende wisselkoers. U ontvangt van ons een bevestiging van de aanbetaling.
  • Eindafrekening
   Het resterende huurbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aankomst ontvangen te zijn op onze rekening. Zodra de resterende huur is ontvangen, sturen wij via e-mail een betalingsbewijs / voucher. Deze voucher dient u mee te nemen naar het vakantieadres en dient u te overhandigen aan ons.
 • Boekt u uw verblijf 6 weken of korter voor de aankomstdatum, dan dient u de gehele huursom binnen tien werkdagen over te maken.
 • Indien u uw verblijf binnen 14 dagen voor aankomst boekt, dient het gehele huurbedrag uiterlijk twee dagen voor aankomst op onze rekening te staan of indien in overleg met ons, voor intrek van het verhuurde, contant voldaan worden.
 • Zowel wij als u zijn aan de boeking gebonden zodra de boeking door ons is bevestigd en de aanbetaling, of in een aantal situaties het gehele huurbedrag, is ontvangen.
 • Als de aanbetaling niet op tijd wordt ontvangen, hebben wij het recht de boeking te ontbinden. Als de eindafrekening niet tijdig voldaan wordt, zien we dit als een annulering van uw zijde en gelden de regels ten aanzien van annulering. De betaling wordt gedefinieerd als het moment waarop wij het volledige bedrag op onze rekening hebben ontvangen.